שלטי בטיחות ואזהרה


 שלטי בטיחות ואזהרה לעסקים מפעלים ומוסדות הם חובה המעוגנת בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (משטרה, מכבי אש, משרד הפנים והבריאות) אשר מגדיר גודל מיקום ונוסח קבוע . בחברתינו תוכלו למצוא שילוט ומדבקות על פולטי אור ,חשמל, נגישות,תמרורים.
שלטי בטיחות ותמרורים

שלטי בטיחות ותמרורים

שלטי בטיחות ותמרורים

שלטי בטיחות ותמרורים